เพื่อนๆควรกำหนดวันเดินทางให้ไปถึงอังกฤษในวันธรรมดา (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) มากกว่าวันหยุดสุดสัปดาห์ (วันเสาร์และวันอาทิตย์) หรือวันหยุดราชการ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยหรือเจ้าหน้าที่หอพักและควรจะไปถึงอังกฤษในเวลาเช้า เพื่อความสะดวกในการเดินทางจากสนามบินไปยังจุดหมาย เนื่องจากบริการด้านคมนาคม เช่นรถไฟ รถโค้ช และรถแท็กซี่จะมีบริการในตอนกลางคืนค่อนข้างจำกัด และการที่เพื่อนๆไปถึงในช่วงเช้าก็จะทำให้มีเวลาขนย้ายสิ่งของและยังเป็นเวลาที่ร้านค้าต่างๆยังเปิดให้บริการอยู่

การเดินทางจากกรุงเทพควรเลือกเที่ยวบินที่ไปลงสนามบินนานาชาติในอังกฤษที่ใกล้กับเมืองที่เพื่อนๆไปมากที่สุด สนามบินในอังกฤษจะมีจุดเชื่อมต่อการคมนาคมที่สะดวก มีสถานีรถไฟเป็นของตัวเอง และมีรถบัสและรถโค้ชจากสนามบินไปยังเมืองอื่นๆ อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อนๆสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่สะดวกที่สุดในการเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยได้จากเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยหรือขอคำแนะนำจากเพื่อนๆที่เคยไปเรียนเมืองนั้นๆได้ที่เว็บบอร์ดนี้ครับ

เมื่อเดินทางมาถึงเพื่อนๆควรเตรียมเอกสารสำหรับแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองดังต่อไปนี้

  • หนังสือเดินทางพร้อมกับวีซ่านักเรียน
  • จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัย
  • เอกสารการจองที่พักในอังกฤษ
  • เอกสารผ่านการตรวจสุขภาพ
  • เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา เช่น Transcript / Certification ฉบับจริงหรือสำเนาที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง

เมื่อเพื่อนๆผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและได้สัมภาระครบถ้วนแล้วก็เดินทางสู่เมืองที่ตั้งมหาวิทยาลัยปลายทางโดยเพื่อนๆอาจนั่งรถแท็กซี่ รถโค้ช หรือรถไฟ โปรดอ่านรายละเอียดประเภทของการเดินทางแต่ละรูปแบบได้ในหัวข้อการเดินทางในประเทศอังกฤษครับ

 

การเดินทางในประเทศอังกฤษ

 

ระบบขนส่งมวลชนในประเทศอังกฤษนั้นค่อนข้างสะดวกสบาย มีจุดเชื่อมโยงกันทำให้การคมนาคมนั้นสะดวก ผมจะขอแบ่งประเภทการเดินทางเป็นการเดินทางในเมืองที่พักอยู่และการเดินทางระหว่างเมือง โดยจะขอกล่าวถึงการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน ดังนี้ครับ

 

I : การเดินทางระหว่างเมือง

 

รถไฟ

มีสถานีรถไฟอยู่ทั่วไปในอังกฤษ ราคาตั๋วรถไฟจะขึ้นอยู่กับประเภทของตั๋วซึ่งมีอยู่หลายประเภท ได้แก่ ตั๋วเที่ยวเดียว ตั๋วไปกลับในวันเดียว ตั๋วไปกลับระบุวัน และตั๋วไปกลับแบบไม่ระบุวัน ซึ่งตั๋วแบบไม่ระบุวันนี้นี้จะซื้อได้โดยไม่ต้องกำหนดวันเวลาหรือเที่ยวรถไฟ แต่ราคาจะแพงกว่าการซื้อตั๋วล่วงหน้าที่ระบุวันเวลาเดินทาง เพื่อนๆควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั๋วที่ซื้อนั้นครอบคลุมตลอดเส้นการเดินทางของเพราะหากผู้ตรวจตั๋วพบว่าคุณไม่มีตั๋วสำหรับการเดินทางนั้นๆก็จะถูกปรับทันทีซึ่งค่าปรับอาจมากถึงสิบเท่าของราคาค่าโดยสาร

เพื่อนๆสามารถตรวจสอบเวลาการเดินทางและซื้อตั๋วรถไฟล่วงหน้าได้ที่สถานีรถไฟหรือซื้อตั๋วล่วงหน้าแบบออนไลน์ได้ที่ www.thetrainline.com หรือ www.qjump.co.uk

สำหรับเพื่อนๆที่คิดว่าจะต้องเดินทางด้วยรถไฟบ่อยๆนั้น ทางการรถไฟมีบัตร Young Person’s Railcard (YPR) ที่ให้ผู้ที่มีอายุระหว่าง 16-25 ปี หรือผู้ที่เป็นนักเรียน นักศึกษาที่ลงเรียนแบบเต็มเวลาไม่ว่าจะอายุเท่าใด มีสิทธิ์สมัครเพื่อใช้เป็นส่วนรถค่าเดินทางโดยสารรถไฟในอังกฤษได้ถึงหนึ่งในสาม โดยเสียค่าสมัคร 20 ปอนด์ต่อปี เพื่อนๆสามารถสมัครบัตรนี้ได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งหรือสมัครออนไลน์ที่ www.youngpersons-railcard.co.uk

 

รถโค้ชโดยสารประจำทาง (ระหว่างเมือง)

การเดินทางด้วยรถประจำทางใช้เวลานานกว่ารถไฟแต่ก็มีราคาถูกกว่า เพื่อนๆควรจองตั๋วล่วงหน้าเช่นเดียวกับการโดยสารรถไฟเพราะรถประจำทางมีที่นั่งจำกัด และการเดินทางโดยรถประจำทางก็มีส่วนลดให้กับนักเรียนเช่นเดียวกับการเดินทางโดยรถไฟ โดย บริษัท National Express ซึ่งเป็นบริษัทรถประจำทางรายใหญ่ในอังกฤษได้ออกบัตร Young Person’s Coachcard ให้ผู้มีอายุระหว่าง 16-26 ปี และนักเรียนแบบเต็มเวลาด้วย ซึ่งบัตรนี้ให้ส่วนลดสูงสุดถึง 30% ในการโดยสารรถประจำทางของบริษัท National Express โดยบัตรชนิดหนึ่งปีจะเสียค่าสมัคร 10 ปอนด์ และบัตรชนิดสามปีจะเสียค่าสมัคร 25 ปอนด์ สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.nationalexpress.com

นอกจากบริษัทบริษัท National Express แล้ว ยังมีบริษัทที่ให้บริการรายอื่นที่เป็นที่นิยมใช้บริการได้แก่บริษัท Megabus เนื่องจากมีโปรโมชั่นค่าโดยสารที่มีราคาถูก รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ที่ www.megabus.com

II : การเดินทางในเมือง

ในชีวิตประจำวันนั้นหากหอพักที่เพื่อนๆพักอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยมากนั้นการเดินทางด้วยวิธีเดินเท้าก็จะสะดวกที่สุด หากต้องเดินทางที่มีระยะทางไกลขึ้นเพื่อนๆอาจเลือกวิธีการเดินทางดังต่อไปนี้

จักรยาน

การขี่จักรยานเป็นวิธีการเดินทางหนึ่งที่สะดวกและเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วย ในอังกฤษนั้นไม่ได้บังคับให้ต้องสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่จักรยาน แต่เพื่อนๆก็ควรสวมหมวกเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง ถ้าขี่จักรยานในเวลากลางคืนก็ควรสวมเสื้อผ้าที่สะท้อนแสงได้และใช้สัญญาณไฟ นอกจากนี้เพื่อนๆควรมีที่ล็อคจักรยานที่แข็งแรงมาใช้เวลาจอดจักรยานด้วย

รถโดยสารประจำทาง

การเดินทางด้วยรถประจำทางนั้นจะมีบริษัทรถประจำทางท้องถิ่นเป็นผู้ให้บริการ เพื่อนๆสามารถกำหนดเวลาการเดินทางได้ค่อนข้างแน่นอน เนื่องจากที่ป้ายรถเมล์จะมีระบุเวลาการเดินรถโดยสารในแต่ละวันไว้ ค่าโดยจะแตกต่างกันไปตามระยะทางและโดยมากจะซื้อตั๋วที่คนขับโดยตรง ยกเว้นในกรุงลอนดอนและเมืองใหญ่ๆบางเมือง ที่ผู้โดยสารจะต้องซื้อตั๋วก่อนการเดินโดยที่ป้ายรถเมล์ทุกป้ายจะมีเครื่องขายตั๋วอัตโนมัติ โดยเพื่อนๆควรเตรียมค่าโดยสารให้พอดีเนื่องจากคนขับรถจะไม่มีเงินทอน เพื่อนๆอาจเลือกซื้อตั๋วรายวัน หรือรายสัปดาห์ได้ที่คนขับก่อนจ่ายค่าโดยสาร ซึ่งจะประหยัดกว่าการซื้อตั๋วเป็นเที่ยว

รถแท็กซี่

การใช้บริการรถแท็กซี่จะมีค่าใช้จ่ายที่แพงกว่าบริการขนส่งสาธารณะอื่นๆ แต่ถ้าเพื่อนๆมีสัมภาระมากหรือมีเพื่อนร่วมทางด้วยหลายคนก็จะเป็นวิธีการเดินทางที่สะดวกสบายและคุ้มกับเงินที่ต้องจ่ายแพงขึ้น การเรียกแท็กซี่โดยปกติจะต้องเข้าคิวรถแท็กซี่ตามถนนต่างๆ ที่จะได้รับอนุญาตเฉพาะรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนเท่านั้น ซึ่งเป็นแท็กซี่สีดำแบบดั้งเดิม และคิดค่าโดยสารด้วยมิเตอร์ ที่เรียกกันว่า Black Cab ในอังกฤษมีรถแท็กซี่จดทะเบียนอีกประเภทที่เรียกว่า Minicab ซึ่งจะต้องเรียกโดยวิธีโทรจองทางโทรศัพท์กับบริษัทแท็กซี่ก่อนที่จะให้แท็กซี่มารับที่จุดนัดพบ Minicab อาจจะไม่ได้ติดมิเตอร์ไว้ครบทุกคัน ดังนั้นหาก Minicab ที่จะโดยสารไม่มีมิเตอร์ก็จะต้องตกลงราคาและจุดรับส่งกับคนขับล่วงหน้าตั้งแต่ตอนทำการนัดหมาย

เนื่องจากในอังกฤษมีการคุ้มครองประกันภัยให้กับผู้โดยสาร ดังนั้นจึงควรขึ้นรถแท็กซี่ที่มีใบอนุญาตเท่านั้นโดยสังเกตจากหมายเลขทะเบียนรถแท็กซี่ที่ด้านหลังของตัวรถ การโดยสารรถแท็กซี่นอกระบบย่อมหมายความว่าการเดินทางครั้งนั้นจะไม่ได้รับการประกันภัย และค่าโดยสารก็มักจะแพงกว่ารถแท็กซี่ที่จดทะเบียนมาก

การเก็บค่าโดยสารนั้นถ้าเป็นรถแท็ซี่ที่มีมิเตอร์จะคิดตามระยะทางและบวกทิปเพิ่มต่างหาก แต่ถ้าเป็นรถที่ไม่มีเมิเตอร์ราคาค่าโดยสารจะเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้โดยมักจะรวมค่าทิปแล้ว

 

รถไฟฟ้าใต้ดิน Tube

หากเพื่อนๆอาศัยหรือไปเที่ยวที่ลอนดอน รถไฟฟ้าใต้ดิน Tube เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สะดวกสบาย (รายละเอียดขอมาแทรกทีหลัง)

 

นอกจากนี้หากเพื่อนๆเลือกที่จะโดยสารด้วยรถยนต์ เพื่อนๆสามารถขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ในอังกฤษได้ หากมีใบขับขี่และมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป (อายุ 16 ปีขึ้นไป สำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก) สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการทำใบขับขี่ในสหราชอาณาจักร สามารถติดต่อได้ที่หน่วยงาน DVLA (Driver and Vehicle Licensing Agency) ที่ www.dvla.gov.uk การเดินทางด้วยรถยนต์เป็นทางเลือกหนึ่งที่สะดวกสบาย หากเพื่อนๆไม่มีรถยนต์ส่วนตัวก็อาจเลือกใช้บริการรถเช่าที่มีอยู่ทั่วไปในเมืองก็ได้ ระยะทางในสหราชอาณาจักรวัดเป็นหน่วยไมล์ โดยระยะทาง 1 ไมล์เท่ากับ 1.6 กิโลเมตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *