เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่อนอกที่นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ เป็นแหล่งการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมในระดับแนวหน้าประเทศหนึ่งของโลก มีสภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน กระตุ้นให้นักศึกษารู้จักคิด มีเหตุมีผล รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ชาวนิวแลนด์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากต่างชาติ และเปิดรับนักเรียนนักศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและโพลีเทคนิค มหาวิทยาลัยและสถาบันสอนภาษาเอกชนและรัฐบาล โดยมีหลักสูตรสาขาวิชาให้เลือกมากมาย อีกประการหนึ่งที่น่าสนใจคือนิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากประเทศไทยมากนัก ทำให้การเดินทางระหว่างสองประเทศเป็นไปได้อย่างสะดวก