เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่อนอกที่ อังกฤษ อังกฤษมีสถานศึกษาที่ติดอันดับโลกพร้อมหลักสูตรที่หลากหลายและยืดหยุ่นได้ ระบบการศึกษาของอังกฤษใช้เรียนเวลาสั้นกว่าและเข้มข้นกว่า (include link to Education system page) ประเทศอื่นๆ ดังนั้น คุณสามารถจบการศึกษาเร็วขึ้นโดยไม่ต้องกังวลว่าคุณภาพจะด้อยไปกว่ากัน ซึ่งทำให้คุณประหยัดเวลาและเงินสำหรับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ มหาวิทยาลัยต่างๆ มีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่ารักษามาตรฐานสูงสุดในการสอน การเรียนรู้ และการวิจัย นอกจากนี้ ยังพยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ดูแลใส่ใจ และให้การสนับสนุนนักเรียนต่างชาติทุกคน มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในอังกฤษมีการประเมินคุณภาพโดย Quality Assurance Agency (QAA)มาตรฐานการวิจัยมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาชั้นสูงของอังกฤษซึ่งจะมีการประกาศทุกๆ ห้าปี อังกฤษมีจำนวนมหาวิทยาลัยที่ติด 100 อันดับแรกมากเป็นที่สองตาม Times Higher Education World Reputation Rankings ปี 2013/2014 ระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักร ระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักรในระดับปริญญา แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ หลักสูตรปริญญาตรี และ หลักสูตรที่สูงกว่าปริญญาตรี ประกอบด้วย Taught course และ Research   สถาบันอุดมศึกษา (Higher […]