เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อนอกที่แคนาดา แคนาดามีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 250,000 คน และพบว่านักเรียนต่างชาติสนใจที่จะมาเรียน เพิ่มมากขึ้นในหลายปีมานี้ แคนาดาเป็นที่รู้จักว่าเป็นประเทศที่มีธรรมชาติงดงาม เมืองสะอาด ระบบการดูแลสุขภาพและการขนส่งสาธารณะชั้นหนึ่ง โดยทั่วไปประเทศแคนาดานั้น เป็นประเทศที่สงบ ปลอดภัย มั่นคงทางการเมือง แคนาดาก่อตั้งขึ้นโดยผู้อพยพจากประเทศอื่นทุกวันนี้ ชาวแคนาดาภูมิใจในความหลากหลายของชนชาติ โดยหนึ่งในสามของชาวแคนาดามีภูมิหลัง เป็นเชื้อชาติอื่นนอกจากอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือชนพื้นเมือง โดยทั่วไป นักเรียนในแคนาดาจะได้อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สงบสุขและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีผู้คนที่เป็นมิตรและสนใจในการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ นอกจากนี้ แคนาดายังมีอาณาเขตติดกับสหรัฐอเมริกาและสามารถเดินทางไปได้ง่าย ตามข้อมูลกองทุนการเงินระหว่างประเทศ แคนาดาเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งที่สุด 10 อันดับแรกของโลก ระบบการศึกษาที่ได้รับการยอมรับอย่างมาก อัตราการเติบโตและการขยายตัว และสภาพเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ทำให้แคนาดาเป็นประเทศที่เหมาะสำหรับการศึกษาชั้นสูง